Umysł może być albo najlepszym sługą, albo najgorszym panem Nathaniel Emmons

Zakres usług

Terapia nerwic i stanów lękowych
Terapia depresji i stanów obniżonego nastroju
Lęk przed przyszłością
Stany apatii
Terapia zaburzeń łaknienia
Niemożność poradzenia sobie z traumą
Stany przedłużonego stresu
Wybuchy agresji
Stany zagubienia i trudności z podejmowaniem decyzji
Obniżone poczucie własnej wartości
Przedłużający się lub zbyt silny stan żałoby po utracie bliskiej osoby
Terapia problemów rodzinnych
Terapia małżeństw i par
Zespoły wypalenia zawodowego
Nałogi i uzależnienia :
 • Alkohol
 • Narkotyki
 • Palenie tytoniu
 • Hazard
Psychoterapia wspierająca w chorobach przewlekłych :
 • Choroby nowotworowe
 • Choroby przewlekłe
 • Przewlekłe stany bólowe
 • Zaburzenia immunologiczne
Coaching indywidualny ( life coaching):
 • Wspieranie pożądanych zmian ( praca, tryb życia, droga zawodowa, redukcja wagi ciała)
 • Balans życiowy - odbudowanie równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem osobistym
 • Pożądane stany emocjonalne - poczucie własnej wartości, pewność siebie, radość życia itp.
Coaching indywidualny dla menadżerów :
 • Planowanie indywidualnych ścieżek kariery
 • Profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów zawodowych
 • Praca nad rozwojem wybranych kompetencji
 • Balans pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym
 • Coaching redukcji stresu zawodowego
Coaching biznesowy dla mikroprzesiębiorców
 • Analiza planów biznesowych
 • Wsparcie w tworzeniu efektywnego modelu biznesowego
 • Formułowanie wizji i celów strategicznych i krótkoterminowych
 • Modelowanie czynników sukcesu
 • Wsparcie w budowaniu sprzedaży i marketingu
 • Tworzenie UPS ( unikalnej propozycji przedażowej)
 • Praca nad rozwojem wybranych kompetencji
Coaching indywidualny dla sportowców :
 • Trening redukcji stresu
 • Osiąganie maksymalnych osiągnięć