Kiedy sobie uświadomisz, że jesteś w dołku. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić to przestać kopać Peter Druckner

Metody terapii

Trans i hipnoza ericksonowska

Hipnoza Ericksonowska ( nazwana tak na cześć wybitnego hipnoterapeuty i psychiatry Miltona Ericksona koncentruje się głównie na wydobyciu i uruchomieniu nieświadomych zasobów pacjenta w procesie leczenia. Pozwala niekiedy na uzyskanie znaczącej porawy w ciągu jednej czy dwóch sesji. Pomimo tego, że budzi często nieuzasadnione obawy i/lub nierealistyczne oczekiwania jest uznaną w świecie naukowym metodą i to bardzo przydatną w procesie leczenia. Jak powiedział Pan Profesor  Jerzy Aleksandrowicz: „ Hipnoza jest jak strzykawka, sama w sobie niczego nie leczy. Ważne jest co jest podawanie i kto to robi.” 


Trans Generatywny i Generatywne "Ja"

Metoda opracowana przez terapeutę Stephena Gilligana, ucznia Miltona Ericksona koncentruje się na komunikacji pomiędzy różnymi stanami świadomości. Umysłem poznawczym, somatycznym i stanem poszerzonej świadomości ( field mind). Osiągnięcie tej wewnętrznej współpracy tworzy " Generatywne Ja" - stan umysłu, w którym możemy uzdrawiać i przekształcać różne obszary siebie i naszego życia. Rola terapeuty ogranicza się często do wprowadzenia pacjenta/ klienta w ten stan, w którym - korzystając z niedostępnych wcześniej nieświadomych zasobów i możliwości-może on przekształcić to, co jest przedmiotem pracy terapeutycznej. Bardzo skuteczna, ekologiczna i niezwykle głeboka metoda pracy, będąca rozwinięciem terapii ericksonowskiej.


Clean terapia

Stworzona przez nowozelandzkiego terapeutę Davida Grove’a metoda komunikacji z głębokimi obszarami podświadomości poprzez metaforę. W Polsce dopiero się zaczyna rozwijać. Najbardziej ekologiczna ze znanych mi metod i jednocześnie bardzo skuteczna. Ponieważ podświadomość klienta staje się w tym procesie aktywnie współpracującą stroną, również ona współdecyduje o tempie i kierunku pozytywnych zmian, które bardzo często obejmują wiele obszarów życia. Poprzez komunikację świadomego umysłu z podświadomością rozwija jednocześnie poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie.Może być stosowana na praktycznie każdym etapie procesu terapeutycznego i przy każdym problemie.


Terapia strategiczna

Terapię można nazwać strategiczną wtedy, gdy terapeuta inicjuje to, co dzieje się w jej trakcie i szczegółowo planuje podejście do każdego problemu. Oczywiście, kiedy terapeuta i osoba, która ma kłopoty, spotykają się, oboje mają wpływ na podejmowane działania, jednak w terapii strategicznej terapeuta przejmuje inicjatywę. ( Haley), albo przynajmniej – według mnie- proponuje sposób i kierunek pracy. Wielu terapeutów jest zwolennikiem tezy, że należy unikać planowania i inicjowania przebiegu terapii i czekać, aż pacjent coś powie lub zrobi. Dopiero wtedy terapeuta może podjąć działanie. Jest to wynikiem poglądu, że o przebiegu sesji terapeutycznej powinna decydować osoba, która nie wie co robić i szuka pomocy


Terapia behawioralno-poznawcza

 Najbardziej przebadana z metod psychoterapeutycznych, o udowodnionej skuteczności. Pracuje na procesach poznawczych i nieefektywnych schematach myślenia. Często wymaga wielu spotkań i dużego zaangażowania pacjenta. Włącza pacjenta w proces terapii poprzez zadania i ćwiczenia.Dostarcza skutecznych narzędzi do większej kontroli swoich myśli i stanu emocjonalnego.


Farmakoterapia

Współczesna psycho-farmakoterapia rozwija się niezwykle dynamicznie zarówno w zakresie tworzenia nowych substancji jak i zmiany wskazań. Niekiedy wręcz niezastąpiona i bezwzględnie konieczna, czasami tylko przydatna jako wsparcie dla procesu terapeutycznego. Poprzez zmianę biochemii daje szybką zmianę stanu pacjenta, ale nie zmienia jego sposobu myślenia i podświadomych schematów, które przyczyniły się do powstania problemu. Połączenie psychoterapii i farmakoterapii daje często większą szansę pacjenta na szybsze i trwałe wyleczenia niż każda z tych metod stosowana oddzielnie.


NLP

Istotą i sercem neurolingwistycznego programowania jest modelowanie , czyli badanie i tworzenie efektywnych modeli myślenia i zachowania. Traktuje umysł ludzi trochę jak biologiczny superkomputer przetwarzający informację i na przetwarzaniu tych informacji właśnie się koncentruje. Metoda bardzo skuteczna w wielu przypadkach, ale również nie jest żadnym panaceum. Budzi silne kontrowersje, które- moim zdaniem – bardziej są reakcją na agresywny marketing entuzjastów niż wynikają z dogłębnego poznania możliwości i ograniczeń samej metody.


Terapia na linii czasu ( TimeLine Therapy)

Często bardzo skuteczna i ekologiczna metoda pracy. Odkryta i opracowana przez znanego trenera NLP Tada Jamesa. Pozwala na zbudowanie dystansu do własnych doświadczeń i przebudowę starych, tworzących problemy wzorców. Uczy jak można -koorzystając z wyobraźni -  przejąć większą kontrolę nad nieświadomymi reakcjami i swoim życiem. Może być łączona i innymi formami terapii na każdym etapie procesu leczenia.


Terapia systemowa Berta Hellingera

Patrzy na temat pracy jako na część większego systemu, który na ten temat oddziałuje i który jest tego oddziaływania często całkowicie nieświadomy. W taki dość zawikłany sposób na chwilę obecną mógłbym opisać to co się dzieje na warsztatach hellingerowskich. Tematem może być człowiek, jakiś aspekt życia,problem, a nawet abstrakcyjne pojęcie. Słowo terapia w kontekście ustawień systemowych Berta Hellingera wydaje mi się lekkim nadużyciem, ponieważ nie mieszczą się one dla mnie w tym paradygmacie. Nie ma diagnozy, procesu leczenia i weryfikacji wyniku. Dużym plusem metody jest możliwość popatrzenia na to co się dzieje z całkowicie innej - zaskakującej perspektywy, co z kolei daje możliwość uruchomienia procesów naprawczych w naszym życiu. Budzi często silne kontrowersje.