Umysł może być albo najlepszym sługą, albo najgorszym panem Nathaniel Emmons

Kontakt

Adres

 

Gabinet Strategicznej Terapii Krótkoterminowej i Chorób Wewnętrznych mieści się w

 

Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 18 m 5

 

#

 

Osoby zainteresowane i klientów proszę o telefoniczne umawianie wizyt.

 

Najlepiej dzwoniąc na numer:

 

0502 19 63 91

 

Adres email gabinet@wojnicz.com.pl

 

www.wojnicz.com.pl