Umysł może być albo najlepszym sługą, albo najgorszym panem Nathaniel Emmons

Przebieg coachingu

Sesja 0

Jest to zazwyczaj 30 minutowe, darmowe spotkanie, na które możesz się umówić telefonicznie lub mailowo. Celem sesji zerowej jest wzajemne poznanie się i podjęcie decyzji przez obie strony ( coacha i klienta) czy chcą ze sobą pracować czy nie.

Spotkanie darmowe
Pozostałe sesje

Zazwyczaj coaching obejmuje od 4 do 6 sesji. Spotkania odbywają się co 2-3 tygodnie, każda sesja trwa ok. 1,5 godziny.

Koszt każdej sesji –od 250 zł
Wsparcie międzyy sesjami

Wsparcie pomiędzy sesjami może obejmiować kontakty telefoniczne, e-mailowe oraz niekiedy skype. W zależności od ustaleń i kontraktu zawartego na sesji pierwszej.

Koszt wg. ustaleń