Nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo dr Wayne W. Dyer

Coaching

Coaching to w najprostszym ujęciu pomoc w osiąganiu zaplanowanych celów. Bez względu na to w jakiej sferze się poruszamy, aby osiągnąć maksymalną efektywność ( nie należy jej mylić ze skutecznością, ponieważ efektywność to skuteczność przy minimalnych kosztach i w najkrótszym możliwym terminie) często potrzebujemy wsparcia coacha. Coach nie musi się znać na dziedzinie, którą się zajmujesz, ponieważ nie jest doradcą i jego rolą nie jest doradzanie. Rola coacha to wspieranie Twojego procesu myślenia, analizowania i decydowania.